Förebygg skorstensbrand!

Skorstensrens reagerar i en katalytisk process med den brandfarliga tjäran och omvandlar den till ofarliga torra klumpar som inte brinner.Det är väldigt enkelt att använda Skorstensrens. Du eldar den som vilken ”veklabb” som helst.
Alla som kan elda en brasa kan också använda Skorstensrens!En till två ”veklabbar” per år räcker för att anläggningen ska vara säker att använda.
Vi är så säkra på vår sak att vi till och med bifogar en försäkring mot skorstensbrand i varje (1,3 kg) förpackning!

Visst finns det andra produkter på marknaden, antagligen är de också verksamma, men hittills har vi inte testat någon som är lika bekväm att använda och som erbjuder en försäkring!

Skorstensrens ger heller inga toxiska restprodukter vid processen utan minskar snarare mängden farligt stoff du släpper ut via din skorsten.

Alla som eldar med ved, värmeloggs, pellets etc.. borde använda Skorstensrens!

Bruksanvisning för Skorstensrens här!